Forsta Besoket

Första besöket

Ditt första besök hos Kent Skogström klinik börjar med en konversation en s.k sjukhistoria mellan dig och Kent om vad som är huvudproblemet och vad du behöver hjälp med. Det börjar med en undersökning av neurologisk, muskelstatus och dess relevans till dina problem.

Allt eftersom undersökning har genomförts, kommer en diskussion upp om vad som är nödvändigt för dig vad gäller behandling och vilken tid det kommer att ta. Under behandling kommer du att få en information vad som kommer att behöva göras och möjlighet till att fråga och ställa frågor.

om undersökning visar att Kiropraktisk behandling inte är den bästa behandling för dig kommer Kent Skogström att hänvisa dig till någon annan specialist i ämnet. Om det behövs konsultera fynd som har visat sig.